คำแนะนำสำหรับคนไข้จัดฟันและอาการที่อาจพบได้หลังปรับเครื่องมือ

Share This :

คำแนะนำสำหรับคนไข้จัดฟัน

หลังจากได้รับการติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว คนไข้จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากเป็นพิเศษ เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันที่ติดบนผิวฟันนั้น จะทำให้การทำความสะอาดฟันมีความยุ่งยากมากขึ้น หากคนไข้ปล่อยปละละเลยการดูแลสุขภาพช่องปาก อาจก่อให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้

วันนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนไข้จัดฟันมาฝากค่ะ

 1. หลังรับประทานอาหาร ควรแปรงฟันทุกครั้ง เนื่องจากในระหว่างที่ทานอาหารนั้นจะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันและรอบ ๆ เครื่องมือจัดฟัน
 2. ใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันในส่วนที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง ได้แก่ ไหมขัดฟัน เพื่อความสะดวกในการใช้ สามารถใช้คู่กับห่วงร้อยไหมขัดฟัน (floss threader) ได้ และแปรงซอกฟัน (proxa brush)
 3. เลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเหนียวและแข็งทั้งหลาย เช่น ก้อนน้ำแข็ง ปลาหมึก ท๊อฟฟี่ กระดูก และหมากฝรุ่ง เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดง่าย
 5. ในระหว่างการจัดฟัน ควรพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนและตรวจฟันผุเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน


Recommendations for orthodontic patients with braces

After installing braces, patients should pay special attention to taking care of oral health. Today we have instructions for oral health care for orthodontic patients.

 1. Brush your teeth and braces after every meal because food scraps will be more prone to be trapped between teeth and orthodontic appliances.
 2. Use extra dental cleaning equipment including dental floss with floss threader e.g. Superfloss (Oral-B) and Proxa brush.
 3. Use toothpaste and mouthwash which contains fluoride to prevent tooth decay at least once a day to prevent tooth decay. Because if tooth decay occurs once the braces are installed, it will be more difficult to treat the problem.
 4. Eat soft food and avoid sticky and hard food.
 5. Recommend professional dental cleaning and regular check-up twice a year to promote healthy teeth and gums during orthodontic treatment.

 

อาการที่อาจพบได้หลังปรับเครื่องมือจัดฟัน

 1. หลังจากการปรับเครื่องมือจัดฟัน คนไข้อาจจะมีอาการปวดตึง ๆ บริเวณฟันที่กำลังเคลื่อนได้ ถือเป็นลักษณะที่พบได้ตามปกติ อาการปวดมักจะเป็นมากในช่วง 1-3 วันแรก และจะค่อย ๆ ทุเลาลงหลังจากผ่านไป 1 อาทิตย์ ในช่วงที่มีอาการปวด แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนที่ไม่ต้องใช้แรงบดเคี้ยวเยอะ หากมีความจำเป็นต้องรับประทานยาแก้ปวด แนะนำยาในกลุ่ม paracetamol โดยหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen เนื่องจากยาในกลุ่มนี้ หากรับประทานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การเคลื่อนฟันช้าลงได้
 2. อาการระคายเคืองหรือแผลในช่องปาก อาจพบได้บ่อยในช่วงแรกหลังติดเครื่องมือจัดฟัน แนะนำให้ใช้ขี้ผึ้งปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ ตรงบริเวณเครื่องมือจัดฟันที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผล หากอาการยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ติดต่อเคาน์เตอร์เพื่อทำการนัดทันตแพทย์จัดฟัน (ในบางครั้งเมื่อฟันมีการเคลื่อนที่ อาจทำให้ปลายลวดจัดฟันโผล่ออกมาจากเครื่องมือจัดฟันซี่ในสุดมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดแผลที่กระพุ้งแก้มได้)
 3. ฟันโยก เป็นลักษณะปกติที่พบได้หลังการปรับเครื่องมือ โดยจะเป็นอยู่ประมาณ 5-7 วัน มักจะพบในคนไข้ผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก หากสังเกตเห็นว่าฟันโยกมากผิดปกติ ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์จัดฟันทันที

หากพบความผิดปกติใด ๆ กับเครื่องมือจัดฟัน ควรรีบไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ยกตัวอย่างเช่น อาการปวดฟันหรือเสียวฟันมาก ๆ เป็นมานานแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น หรือหากเครื่องมือจัดฟันชำรุด ควรไปให้ทันตแพทย์จัดฟันแก้ไข หลีกเลี่ยงการแก้ไขเองเนื่องจากอาจทำให้เครื่องมือจัดฟันเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมได้

 1. Every time the dentist has adjusted the wire, patients will experience pain because the teeth are shifting. During these times, patients should eat soft food or food that does not require a lot of chewing, until pain diminishes. Painkillers e.g., paracetamol can be taken if pain persists, after wire adjustment.
 2. After the wire adjustment, sometimes, shifting the position of teeth may cause the wire to pop out and pierce the inside of the cheeks. This may result in irritation in the mouth, especially around the cheeks. To reduce irritation, patients should apply protective wax that acts as a patch to the wound and ointments over the irritated area or wound, and inform your orthodontist about it
 3. After wire adjustment, it is normal that a slight rocking of teeth can occur, which may last for 5-7 days. But if you notice heavy swaying, you should immediately see your orthodontist to have it checked.

Immediately see your dentist if abnormalities are found while patient’s teeth are on braces, or if symptoms persist, like pain and sensitivity. Patient should immediately go to the dentist if braces are damaged or comes off. Do not repair it yourself because it will cause more damage than good.
Recent Posts

^