เช็กเลย 7 ลักษณะฟัน ที่ควร จัดฟัน

Share This :เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจำเป็นหรือสมควรต้องจัดฟันหรือไม่ ?  
วันนี้แอดมินมีข้อสังเกตเบื้องต้นของลักษณะฟันที่ควรต้องจัดฟันมาแนะนำค่ะ มาเช็กกันเลย

ฟันยื่น (Protruded)
กรณีฟันยื่นมาก คือลักษณะที่ฟันหน้าบนยื่นมาทางด้านหน้ามากกว่าปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีริมฝีปากอูม หรือริมฝีปากปิดกันไม่มิด ทำให้เสียบุคลิกภาพ นอกจากนี้เวลาประสบอุบัติเหตุ จะเกิดอันตรายกับฟันและกระดูกเบ้าฟันได้ง่าย

สำหรับผู้ป่วยที่มีการสบฟันหลังปกติแต่ฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการสบฟันมากนัก แต่ผู้ป่วยต้องการได้รับการจัดฟัน อาจเนื่องมาจากขาดความไม่มั่นใจในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟันโดยการจัดฟัน จะทำให้ตำแหน่งของริมฝีปากเปลี่ยนไป ทำให้ยิ้มได้สวยและมั่นใจมากขึ้นฟันซ้อนเก (Crowding)
ฟันซ้อนเกมาก คือ การเรียงตัวของฟันในขากรรไกรซ้อนกันไม่เป็นระเบียบในปริมาณมาก ควรได้รับการรักษาโดยการจัดฟัน เพื่อจะได้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายมากขึ้น สามารถลดการสะสมคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลาย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย อยากมีรอยยิ้มที่สวยขึ้น เสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ สามารถเข้ารับการรักษาได้เช่นกันฟันสบลึก (Deepbite)
ฟันสบลึก ลักษณะฟันหน้าบนสบคร่อมฟันหน้าล่างมากกว่าปกติ ถ้าไม่ทำการรักษาจะทำให้ขากรรไกรล่างเจริญน้อยกว่าปกติ และเกิดการบาดเจ็บที่เหงือกด้านเพดานของฟันหน้าบน เนื่องจากฟันหน้าล่างสบกระแทกฟันสบเปิด (Openbite)
ฟันสบเปิด ลักษณะฟันหน้าบนและล่างเปิดห่างจากกันขณะสบฟัน ถ้าไม่ทำการรักษาอาจทำให้การตัดอาหารไม่ขาด ออกเสียงไม่ชัดเจน มีลักษณะการกลืนที่ผิดปกติ และเกิดการพัฒนาใบหน้าในแนวดิ่งมากกว่าปกติ กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติโดยด่วนฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift)
ลักษณะของฟันซี่ตรงกลางนั้นจะไม่ตรงกัน เป็นลักษณะของฟันหลังที่มีการสบไขว้ร่วมกับขากรรไกร โดยพบเกิดมากบริเวณฟันเขี้ยว ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ การดูดนิ้ว การดูดหัวนมปลอม การสบสะดุด เป็นต้น จนทำให้เกิดการเอียงเบนของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าหรือด้านข้าง การเบนเอียงของขากรรไกรล่างไปด้านข้างมีผลทำให้เส้นกึ่งกลางของฟันเบนเอียงไปด้วย กระดูกขากรรไกรรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมดุล และคางเอียงไปด้านของฟันสบ จนมีผลทำให้ใบหน้ามีรูปร่างไม่สมดุล คนไข้จะรู้สึกหน้าเบี้ยวฟันกัดคร่อม (Crossbite)
ลักษณะฟันหน้าสบคร่อมฟันหน้าบน คือ ลักษณะที่ฟันหน้าล่างซี่เดียว หรือหลายซี่สบคร่อมฟันหน้าบน ถ้าไม่ทำการรักษาจะทำให้ขากรรไกรเจริญผิดปกติ เช่น ขากรรไกรบนถูกจำกัดการเจริญเติบโตในขณะที่ขากรรไกรล่างเติบโตได้ ทำให้เกิดลักษณะใบหน้าเว้า และอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ข้อต่อขากรรไกรได้

ฟันห่าง (Spacing)
ฟันห่าง คือลักษณะที่ด้านข้างของฟันซี่หนึ่งไม่สัมผัสกับด้านข้างของฟันซี่ที่อยู่ถัดไป ทำให้เกิดช่องห่างระหว่างฟัน ทำให้พูดไม่ชัด เวลาพูดมีน้ำลายกระเด็น เสียบุคลิกภาพ

ที่มา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช https://joo.gl/MizKF

Recent Posts

^