ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟันและผ่าตัดภายในช่องปาก

Share This :


ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟันและผ่าตัดภายในช่องปาก 
Aftercare Instructions: Tooth Extraction and Oral Surgery

 
Do’s

- กัดผ้าก๊อซให้แน่นประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล ในขณะที่กัดผ้าก๊อซอาจมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อย ถือว่าปกติ
Bite firmly on the gauze pad for about 1-2 hours. Bite on the gauze until the bleeding stops. A little blood oozing on the first day is normal.

- 48 – 72 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด เช่น ผ่าฟันคุด ให้ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้มฝั่งที่ได้รับการผ่าตัด
In the first 48 to 72 hours after surgery, please have cold compression at your cheek on the same side of surgical wound.

- แปรงฟันได้ตามปกติ แต่ให้ระมัดระวังการแปรงบริเวณแผล
You may brush your teeth as usual but mind the affected area.

- รับประทานอาหารอ่อน ๆ ในช่วง 5 – 7 วันแรก เลี่ยงอาหารที่มีรสจัด ร้อนจัด เย็นจัด และอาหารที่มีลักษณะแข็ง
Soft diet is recommended for 5 – 7 days, Please avoid food and drinks which are too hot or too cold, spicy, and coarse in texture.

- หากมีอาการปวด ให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ครั้งละ 1-2 เม็ด หากอาการปวดยังไม่ทุเลา ให้รับประทานยาทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หรือรับประทานยาแก้ปวดตามที่ทันตแพทย์สั่ง
In case of pain, take 1-2 tablets of painkiller such as Acetaminophen/Paracetamol, should pain still persist, continue taking painkiller every 6 to 8 hours or take painkillers as prescribed.

 - กรณีที่มีไหมเย็บแผล ให้กลับมาตัดไหมภายใน 7 – 10 วัน
Please come back for stitch removal in 7 – 10 days.

Don’t

- ห้ามบ้วนน้ำ บ้วนเลือดหรือน้ำลาย ภายหลังถอนฟันหรือผ่าฟันคุดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
Do not split or rinse your mouth for at least 12 hours.

- หลังถอนฟันจะยังมีฤทธิ์ยาชาหลงเหลืออยู่ ให้ระมัดระวังการกัดริมฝีปาก แก้ม ลิ้น ซึ่งอาจทําให้เกิดบาดแผลในช่องปากได้
Do not bite your cheek, lips or tongue when your mouth still numb after tooth extraction.

- หลีกเลี่ยงการใช้หลอดดูดน้ำ เนื่องจากจะทําให้เลือดไหลออกจากแผล
Do not use straw as it can cause bleeding.

- หลีกเลี่ยงการกลั้วปากแรง ๆ ในช่วงวันแรก วันถัดมาสามารถบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่น (น้ำอุ่น 1 ถ้วยผสมกับน้ำเกลือครึ่งช้อนชา) แนะนำให้บ้วนเบา ๆ หลังรับประทานอาหาร
Rinse your mouth gently on the first day after extraction. The next day, you may rinse to freshen your mouth using plain or lukewarm salt water after meals (One half teaspoon of salt in a glass of lukewarm water.

- ไม่ใช้นิ้วมือ ไม้จิ้มฟัน แคะบริเวณแผลและห้ามดูดแผลเล่น
Do not disturb the affected area with your fingers, toothpick, nor touch or suck it.

- ทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักในช่วง 2 - 3 วันแรก
Please continue daily activity but avoid vigorous exercise for a few days.

- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ 5 - 7 วัน
Please avoid alcoholic drinks and cease smoking if possible for 5 – 7 days.

กลับไปพบทันตแพทย์ หากมีอาการเลือดไหลไม่หยุด หรือมีอาการเจ็บปวดหรือบวมผิดปกติ 
Contact us if you have excessive bleeding, intense pain, or unusual symptoms.

后护理说明:拔牙和口腔手术

应该做

- 在纱布垫上用力咬约1-2小时或咬纱布直到出血停止。可能渗出一点血是正常的。
- 后手术先48-72个小时比如 、阻生牙 ,请在手术伤口的同一侧对你的脸颊进行冷敷。
-你可以平常一样刷牙,但要注意受影响的。
-建议5-7天的软性饮食。请避免食用过热或过冷、辛辣,硬的饮食。
-如果有痛 ,你吃止痛药比如、扑热息痛 每个次 1-2粒 ,如果疼痛仍然持续,每个6-8个小时 吃药或根据医生建议吃药。
- 如果您有缝线,请在7-10天后回来拆线。

禁止

-别漱水、漱血或唾液,后手术至少12个小时。
-拔牙后口腔仍然麻木时,不要咬你的脸颊、嘴唇或舌头。
-请避免使用吸管水,因为可能流血出口腔。
-第一天避免用力漱口,第二天,你可以用微温的盐水漱口(一杯温水中放半茶匙盐)建议饭后应该漱口。
-不要用手指、牙签干扰患处,也不要触摸或吮吸。
- 你可以继续进行日常活动,但在几天内避免剧烈运动。
-请在5-7天内避免喝酒和抽烟。
-如果有出血不停止或肿胀不正常,请你回来看医生。

Recent Posts

^