Endodontics

ทันตกรรมรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ วิธีรักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟันจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในปากและบุกรุกเข้าไปเมื่อเกิดฟันผุ ฟันเป็นรู หรืออุบัติเหตุต่อฟันที่ทำให้เนื้อฟันแตก หัก และเสียหาย การรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยรักษารากฟันโดยไม่จำเป็นต้องถอนฟันออกไป

อาการที่มักจะแสดงให้เห็นว่าสมควรได้รับการรักษารากฟัน

ปวดฟัน, ฟันมีสีคล้ำลงกว่าเดิม , มีหนองออกมาจากเหงือกบริเวณปลายรากฟัน , เหงือกบวม ซึ่งฟันเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการรักษารากฟัน ก็จำเป็นที่จะต้องถูกถอนออกไปขั้นตอนในการรักษารากฟัน
STEP 1  กรอฟันหาคลองรากฟันซึ่งเป็นรูเล็กๆ อยู่ต่อจากโพรงประสาท ถึงปลายรากฟัน
STEP 2  ขยายคลองรากฟันให้ใหญ่ขึ้น
STEP 3  ใช้น้ำยาล้าง ซับให้แห้ง
STEP 4  ใส่ยาฆ่าเชื้อโรค
STEP 5  ปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ประมาณ 3 ถึง 7 วัน
STEP 6  ทิ้งระยะเพื่อรอดูอาการซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของฟัน และเมื่อแน่ใจว่าการรักษารากฟันประสบความสำเร็จ ทันตแพทย์ก็จะทำการครอบฟันด้วยวัสดุตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรักษา

การรักษารากฟันนั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมักใช้เวลาในการรักษามากกว่า 1 ครั้ง ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจให้ทันตแพทย์รักษารากฟัน ผู้ป่วยต้องแน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอที่จะมารับการรักษา โดยปกติจะใช้เวลารักษาประมาณ 2-4 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของฟันที่จะรับการรักษา

การรักษารากฟัน เป็นเพียงการที่จะพยายามเก็บฟันไว้ให้อยู่ในช่องปาก ได้นานที่สุดแทนที่จะต้องถอนออกไป ดังนั้น หลังจากการรับการรักษารากฟัน โดยสมบูรณ์แล้ว ฟันซี่นั้นอาจจะอยู่ได้อีก 1 ปี, 5 ปี หรือตลอดชีวิตก็ได้ การมาตรวจฟันตามปกติยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่

การใส่ครอบฟันหลังจากรักษารากฟัน

ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว จะเรียกว่าฟันตาย (non-vital tooth) โดยจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัด คือ เนื้อฟันจะเปราะขึ้น แตกหัก ได้ง่ายขึ้น ฟันเปลี่ยนเป็นสีคล้ำลงกว่าเดิม

ดังนั้น ทันตแพทย์จึงแนะนำให้ ทำเดือยร่วมกับครอบฟัน (post & core) เพื่อให้ฟันนั้น มีความแข็งแรง และสวยงามดังเดิม

 

^