Implant

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การฝังรากเทียม คือ การผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังลงในตำแหน่งของขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนำฟันใหม่มาให้ยึดติดกับรากเทียม โดยที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียมจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมหรือการทำฟันปลอมแบบธรรมดา

รากฟันเทียมเหมาะสำหรับทุกคน
รากฟันเทียม กลายเป็นการรักษาที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน สามารถทดแทนได้ทั้งกรณีที่ฟันหายไปเพียง 1 ซี่ หลายซี่ ทั้งขากรรไกร หรือทั้งปากได้และสามารถทำได้กับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยไม่จำกัดอายุ

อายุการใช้งานของรากฟันเทียม 
มีการศึกษาถึงความคงทนของรากฟันเทียมมานานถึง 30 ปีแล้ว ผลปรากฎว่า หากมีสุขภาพช่องปากและการดูแลที่ดี มีการตรวจสุขภาพปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ รากฟันเทียมก็จะสามารถอยู่คงทนได้ตลอดชีวิต

ข้อดีอื่น ๆ ของรากฟันเทียม

1. ลดปัญหาการเสียเนื้อฟัน ซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป

2. ช่วยเพิ่มความมั่นใจ รวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา

3. ป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียง และกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน

4. เหมือนฟันจริงมากที่สุดในปัจจุบัน

5. ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น

6. ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยว ทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ

7. มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป

8. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง

9. ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

 
ขั้นตอนทั่วไปของการปลูกรากฟันเทียม

  • ทันตแพทย์จะทำการ X-ray และอธิบายแผนการการรักษากับคนไข้
  • ผ่าตัดเพื่อฝังตัวรากเทียมลงไปในกระดูกเย็บปิดแผล รอ 7 วันมาตัดไหม
  • รอให้กระดูกขากรรไกรเชื่อมติดกับรากเทียม ประมาณ 3-6 เดือน (ฟันบน) 2-3 เดือน (ฟันล่าง)
  • ต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟัน
  • พิมพ์ปาก เพื่อส่งให้ Lab ทำครอบฟัน
  • ใส่ครอบฟัน ครอบฟันทำจากเซรามิก ที่มีรูปร่างลักษณะสีส่วนผสมเหมือนฟันธรรมชาติมาก ๆ


^