ทำฟันปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

Share This :

                                     

ไปทำฟันในช่วงโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
สำหรับการทำฟันในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ควรปฎิบัติตัวแบบ New Normal เหมือนกับทุก ๆ กิจกรรมต้อง คือ ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์  รวมถึงการปรับเปลี่ยนการชำระเงินธุรกรรมเป็นออนไลน์ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อต้องมาทำฟัน คือ

ก่อนมาทำฟัน
- ควรมีการนัดเวลาในการทำฟันล่วงหน้า ทางไลน์หรือโทรศัพท์  เพื่อทางคลินิกจะได้บริหารจัดการไม่เกิดการแออัดมากในขณะนั่งรอ
- ให้ข้อมูลตามจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการสอบถามอาการ ซักประวัติและคัดกรอง
- เผื่อเวลา และมาตามเวลาเวลานัด 
- แปรงฟันมาจากบ้าน แม่ที่คลินิกจะมีจุดให้บริการแปรงฟัน แต่ในสถานการณ์นี้ควรแปรงฟันมาจากบ้านจะปลอดภัยที่สุด
- หากประเมินตนเองว่าเป็นผู้มีอาการเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ควรเลื่อนนัดออกไปก่อน
 ประวัติความเสี่ยง ได้แก่ ประวัติการเดินทางจากต่างประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ก่อน หรือประวัติการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือมีประวัติที่เกี่ยวข้องหรือมาจากบริเวณที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

อาการที่อาจเป็นอาการของโรคได้แก่ มีไข้ ไอแห้งๆ แม้ไม่มีน้ำมูก เจ็บคอ ซึ่งเป็นอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แม้ไม่มีอาการอื่นๆ ก็มีความจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยแยกโรค COVID-19 จากโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆ ก่อน นอกจากนี้ยังมีอาการที่เป็นลักษณะเด่นของโรคนี้ ได้แก่ การหายใจลำบาก หอบเหนื่อย หรือมีการติดเชื้อที่ปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นน้อยลง ลิ้นไม่รู้รสหรือรับรสได้ลดลง

- สำหรับคนไข้ที่มาโดยรถยนต์ส่วนตัวและมีผู้ติดตามมาหลายท่าน  แนะนำผู้ติดตามผู้ป่วยนั่งรอในรถ

ขณะอยู่ในคลินิกทันตกรรม
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะเข้ารับการรักษา
- เว้นระยะห่าง นั่งรอห่างกัน 1-2 เมตร
- ล้างมือก่อน และหลังสัมผัสหรือถอดอุปกรณ์ในช่องปาก
- หลีกเลี่ยงการล้วง แคะ แกะ เกาบริเวณใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก
- บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำฟัน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่คลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น (update)
มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาทำฟันที่ คลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น ด้วยมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานที่ทำฟันตามมาตรฐานสำนักงานสาธารณสุข

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางคลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น ได้มีมาตรการคัดกรอง ป้องกัน และได้ปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศในห้องตรวจมาตั้งแต่ช่วงการระบาดปีที่แล้ว และด้วยการระบาดรอบนี้ ทางคลินิกได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามารับบริการ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่อย่างสุงสุด จึงได้เพิ่มมาตรการพิเศษจากระบบมาตรฐาน ดังนี้

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

 • ก่อนวันนัดหมาย – มีการคัดกรองผู้รับบริการทุกท่านผ่านทางไลน์และทางโทรศัพท์ โดยให้ผู้รับบริการทุกท่านประเมินความเสี่ยงของตนเองและสอบถามอีกครั้ง
 • วันที่เข้ามารับบริการ – มีการคัดกรอบอีกรอบ โดยการให้คนไข้กรอกแบบคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง อาการเสี่ยงของ COVID-19 เป็นต้น รวมถึงให้เซ็นรับรองว่าได้ให้ข้อมูลตามจริง  และจะต้องยื่นข้อมูลทั้งหมดให้ทันตแพทย์พิจารณาก่อนรับบริการทุกครั้ง
 • มีเจลแอลกอฮอล์หน้าคลินิก บริการผู้รับบริการทุกท่านก่อนเข้ามาในบริเวณคลินิก
 • จำกัดจำนวนผู้รับบริการ เพื่อลดความหนาแน่น โดยแนะนำญาติหรือผู้ติดตาม นั่งรอในรถ รวมถึงเน้นย้ำผู้รับบริการให้มาตรงตามเวลานัดหมาย เพื่อลดโอกาสการพบปะ และลดจำนวนคนนั่งรอ
 • เน้นย้ำให้ผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในคลินิก
 • มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการรักษา
 • จัดให้มีการอมน้ำยาบ้วยปากฆ่าเชื้อโรคนาน 30-60 วินาที เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนการทุกฟันทุกกรณี

มาตรการของทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากร

 • มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิของทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรทุกวันก่อนเริ่มเปิดให้บริการ
 • มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องการตนเองส่วนบุคคล (PPE) โดยทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ สวมใส่ หมวก แว่นตา ผ้าปิดหน้า หน้ากากอนามัย ชุดคลุม ถุงมือ
 • ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 • ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการในห้องตรวจ และบริเวณที่นั่งรอ

 • เพิ่มความถี่ในการเช็ดฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่สัมผัสบ่อย
 • ทางคลินิกยังได้ติดตั้งระบบระบายอากาศ หมุนเวียนและถ่ายเทอากาศตามมาตรการของทางสาธารณสุข
 • มีการฆ่าเชื้อในห้องตรวจทุกห้อง ด้วยเครื่องอบโอโซนคุณภาพสูง
 • กรองอากาศบริสุทธ์ โดยจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศบริเวณที่นั่งรอ และในห้องตรวจทุกห้อง
 • เพิ่มจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ตรงบริเวณเคาน์เตอร์เพื่อเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการทำความสะอาดหลังสัมผัสสิ่งของ
 • อุปกรณ์ทันตกรรม ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบไอน้ำและแรงดันสูง (Autoclave)
 • เก้าอี้ทันตกรรม ผ่านการทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานกับผู้รับบริการทุกเคส

ทั้งนี้ทางคลินิกจะทำการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านไว้วางใจกับมาตรการของทางคลินิก และขอความร่วมมือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมาค่ะ


Recent Posts

^