คำแนะนำหลังเคลือบฟลูออไรด์

Share This :

มาทำความรู้จักฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์เป็นธาตุที่ช่วยเสริมให้ฟันแข็งแรง และช่วยให้ฟันไม่ผุอีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียสร้างกรดมาทำลายฟันได้ สามารถพบเจอได้ในอาหาร เช่น ปลา ไข่ เนื้อสัตว์และน้ำ ซึ่งจะมีปริมาณที่น้อย และยังสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก อีกด้วย


คำแนะนำหลังเคลือบฟลูออไรด์

 1. ห้ามบ้วนน้ำ 30 นาทีหลังจากการเคลือบฟลูออไรด์ ถ้ามีน้ำลายสามารถบ้วนทิ้งหรือกลืนก็ได้ ไม่มีอันตรายใด ๆ
 2. กรณีที่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ประเภทเจล ให้งดน้ำและอาหารเป็นเวลา 30 นาที
 3. กรณีที่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ประเภทวานิช (ในเด็กที่พบว่าผิวฟันมีการผุในระยะแรก)
  – งดน้ำและอาหาร 1 ชั่วโมงหลังการเคลือบฟลูออไรด์วานิช
  – งดรับประทานอาหารแข็งหรืออาหารที่ต้องเคี้ยวเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่สามารถรับประทานอาหารอ่อนและดื่มน้ำได้
  – งดการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันในวันที่ได้รับฟลูออไรด์วานิช (งดทั้งก่อนนอนและระหว่างวัน) เพื่อให้ฟลูออไรด์วานิชออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ คนไข้สามารถแปรงฟันได้ปกติในวันถัดไป
  – หากพบว่ามีคราบสีเหลืองติดที่ฟัน ไม่ต้องแปรงออก โดยคราบสีเหลืองจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน
  – หากพบว่ามีการระคายเคืองหรืออาการแพ้ ให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หากยังไม่ดีขึ้น ให้พาเด็กไปพบทันตแพทย์


Tips after fluoride coating:

 1. After fluoride coating, patient should not rinse with water for 30 minutes. There is no danger if patient accidentally swallowed the fluoride coating.
 2. If fluoride gel has been applied, it is recommended to refrain from water. And refrain from food for 30 minutes.
 3. In case of enameling with fluoride varnish (In children who have found that the tooth surface has decay in the initial stages)
  – Refrain from water and food for 1 hour after coating the fluoride varnish.
  – Abstain from eating solid foods or foods that need to be chewed for at least 2 hours, but can eat soft foods and water.
  – No brushing and flossing on the day of applying fluoride varnish both before bed and during the day in order for the fluoride varnish to work fully. You can brush teeth normally the next day.
  – If yellow stain is found on the teeth, don’t brush it off. The yellow stain will disappear by itself in 2-3 days
  – If you experience irritation or allergies, rinse with clean water several times. But if condition doesn’t improve, take the child to the dentist

 护理方法后涂氟

1. 后涂氟别漱水 30分钟,如果有口水可以漱口或吞,没有如何危险。
2. 如果使用涂氟凝胶,30分钟内不要喝水和进食。
3. 如果使用涂氟Varnish,(初其发现蛀牙的儿童)
     -后涂氟化物 Varnish 1个小时不要喝水和进食 。
     -至少2小时内不要吃硬食物或咀嚼食物,但可以吃软食物和喝水。
     -在接触氟化物清漆的当天(睡前和白天)避免刷牙和使用牙线,以充分发挥氟化物清漆的作用。患者第二天可以正常刷牙。
     -如果有黄牙菌斑,不用刷牙,后2-3天黄牙菌斑消失。
     -如果出现刺激或过敏反应,用清水漱口几次。如果没有改善,请带孩子去看牙医。


Recent Posts

^