ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Vanichaya Tangsumruengwong DDS

  • Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป  (General Dentist)

เวลาลงตรวจ

ศุกร์  :  Fri              17.00-20.30 น.
อาทิตย์  :  Sun         13.00-17.00 น.