ทพญ.สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

ทพญ.สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์

Dr.Siripim Prukpaiboon, DDS

ความเชี่ยวชาญ— Specialty

♦ ทันตกรรมทั่วไป  (General Dentist)

เวลาลงตรวจ

จันทร์               17.00-20.00 น.
Mon

อาทิตย์             09.00-17.00 น.
Sun