ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาเอกสาขา Biomaterial มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Dr. Pimduen Rungsiyakull DDS, PhD, Dip.Thai Board

  • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand
  • Master of Dental Science (Prosthodontics) University of Sydney, Australia
  • Doctor of Philosophy (Biomaterial) University of Sydney, Australia
  • Diplomate Thai Board of Prosthodontics

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม

เวลาลงตรวจ

จันทร์       17.00 – 20.30 น.