อ.ทพญ.ปัทมา  กิติคุณ

ทันตกรรมรักษารากฟัน ( Endodontics)

อ.ทพญ.ปัทมา กิติคุณ

PATTAMA KITTKUSON, DDS, MSc

  • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

 

 

เวลาลงตรวจ

พฤหัส  : Thu     17.00 – 20.30 น.