ทพญ.มินตรา นาคธร

ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

ทพญ.มินตรา นาคธร

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

เวลาลงตรวจ

จันทร์  : Monday    17.30 – 20.30 น.