อ.ทพ.กชพล คูหารัตนไชย

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

อ.ทพ.กชพล คูหารัตนไชย

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Kachaphol Kuharattanachai DDS

  • Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป  (General Dentist)

เวลาลงตรวจ

เสาร์ : Sat               09.00-17.30 น.