ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Supassara Sirabanchongkran DDS, MSc (Orthod)

  • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang MaiUniversity, Thailand
  • Master of Science (Orthodontics), Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand
  • Diplomate Thai Board of Orthodontics

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)

เวลาลงตรวจ

อาทิตย์        09.00 – 17.00 น.