ทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontics

ข้อดี

อัตราค่าบริการจัดฟัน

จัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะ 3M Unitek MBT Braces เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะไว้บนผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสีของยางที่มีให้เลือกมากมายตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าจัดฟันแบบอื่น

เป็นวิธีจัดฟันที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลาย

การติดเครื่องมือด้านนอกของฟันทำให้การทำความสะอาดได้ง่าย สะดวกขึ้น

เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบเป็นมันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่าวัสดุชนิดอื่น

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการติดเครื่องมือชนิดอื่น

 1. ตรวจและวางแผนการรักษา
  – พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน   1,000 บาท

  – ถ่ายรูปฟันและใบหน้า             1,000 บาท
  – X-ray 2 ฟิล์ม                   1,000 บาท
 2. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ความจำเป็นขึ้นกับแต่ละบุคคล)
  –  ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด –
 3. ค่าติดเครื่องมือ
  – แบ่งชำระ   4 ครั้ง  ครั้งละ   4,500 บาท
 4. ค่าปรับเครื่องมือ  ครั้งละ 1,200 บาท 
 5. ค่ารีเทนเนอร์ต่อชิ้น         2,500 บาท

ข้อดี

อัตราค่าบริการจัดฟัน

การจัดฟันแบบ Damon เป็นการจัดฟันที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Self ligating brackets เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานของเครื่องมือขณะที่ใช้เคลื่อนฟัน  ทำให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพของลวดชนิด Hi-tech light-force archwires ที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว เพียงใช้แรงเบาๆ

ใช้เวลาจัดฟันเร็วกว่า

ความเจ็บปวดระหว่างการจัดฟันมีน้อยกว่า เพราะใช้แรงน้อยกว่าในการเคลื่อนฟัน

ในรายที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย การจัดฟันดามอนอาจจะไม่จำเป็นต้องถอนฟันทุกกรณีเสมอไป

มีระบบ Damon Clear เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน

การนัดปรับเครื่องมือในบางช่วงของการจัดฟันนั้น จะทำการนัดทุก ๆ 6-8 สัปดาห์ ซึ่งต่างจากการจัดฟันแบบโลหะที่จะนัดทุก ๆ 4 สัปดาห์

PROMOTION

 • แบร็กเก็ตเหล็ก ไม่ใช้ยาง (DAMON Q
  ค่าติดเครื่องมือดามอน ชำระ 7,500 บาท 4 ครั้ง
  ค่าปรับเครื่องมือ ครั้งละ 2,000 บาท
 • แบร็กเก็ตสีใส ไม่ใช้ยาง (Tomy Clippy-C )
  ค่าติดเครื่องมือดามอน ชำระ 7,500 บาท 4 ครั้ง
  ค่าปรับเครื่องมือ ครั้งละ 2,000 บาท
ดามอน คิว (DAMON Q) กับ ดามอนเคลียร์ (DAMON CLEAR) ต่างกันยังไง ?

ดามอนทั้งสองแบบ จะมีขั้นตอนการจัดฟันเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่สีของโลหะ โดยตัวดามอนเคลียร์จะมีราคาแพงกว่าเนื่องจากใช้วัสดุที่ทำให้เหมือนมองไม่เห็นว่าติดเครื่องมืออยู่มากที่สุดอยู่ด้วย

ข้อดี

อัตราค่าบริการจัดฟัน

จัดฟันแบบใส (Invisalign®)
เครื่องมือจัดฟันแบบใส (Clear Aligners) จะถูกผลิตขึ้นเป็นของแต่ละคนโดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา คนไข้จำเป็นต้องใส่วันละไม่ต่ำกว่าวันละ 20 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ประมาณทุก 2 สัปดาห์หลักการทำงานเครื่องมือแบบใสก็คือ “ใช้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” ระหว่างจุดต่อจุดในเครื่องมือแต่ละชิ้น โดยแผ่นพลาสติกใสด้านที่สัมผัสกับฟันจะค่อยๆ ส่งแรง เพื่อเคลื่อนฟันไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการในที่สุด

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ เนื่องจากคนไข้สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากแบบการจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วไป

สามารถบดเคี้ยวอาหารได้เป็นปกติ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถถอดได้

ทันตแพทย์จัดฟันสามารถให้ aligner หลายชิ้นในครั้งเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะให้คนไข้เปลี่ยนทุก ๆ สองอาทิตย์ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงเหมาะกับคนไข้ที่ไม่สามารถมาพบทันตแพทย์จัดฟันเป็นประจำทุกเดือนได้

เป็นเครื่องมือที่มีความใส ทำให้มองไม่เห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่

 • เริ่มต้นที่        50,000-180,000 บาท
  ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล

สามารถนัดหมายทันตแพทย์จัดฟันเพื่อทำการประเมินชนิดของ Invisalign ที่เหมาะสม

อัตราค่าบริการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร (Orthognatic Surgery)

คือ การผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากในบางกรณีความผิดปกติของขนาด รูปร่างหรือตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถส่งผลกระทบทำให้การสบฟันและการบดเคี้ยวผิดปกติ รวมไปถึงความผิดปกติของรูปหน้าอีกด้วย

การวางแผนการรักษาล่วงหน้า เป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จนอกเหนือจากขั้นตอนการรักษาและผ่าตัด ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย โดยพิจารณาจากรูปภาพ แบบจำลองฟันและผลเอ็กซเรย์

สำหรับกรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีคางที่ยื่นผิดปกตินั้น บางครั้งการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรอาจมีความจำเป็นเพื่อช่วยปรับตำแหน่งให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง รวมไปถึงสามารถช่วยแก้ไขโครงหน้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยศัลยแพทย์จะทำการเลื่อนขากรรไกรล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งในการรักษาอาจทำร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกขากรรไกร หรือการปรับแต่งกระดูกคางในบางกรณี

 1. ตรวจและวางแผนการรักษา
  – พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน   1,000 บาท
  – ถ่ายรูปฟันและใบหน้า             1,000 บาท
  – X-ray 3 ฟิล์ม                    1,500 บาท
 2. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ความจำเป็นขึ้นกับแต่ละบุคคล)
  –  ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด –
 3. ค่าติดเครื่องมือ ชำระ                            7,500 บาท 4 ครั้ง
 4. ค่าปรับเครื่องมือ เริ่มครั้งที่ 5 เป็นต้นไป         2,000 บาท/เดือน
 5. ค่ารีเทนเนอร์ต่อชิ้น                              2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

– กระดูกขากรรไกรเดียว (ONE JAW) ประมาณ     70,000 – 80,000 บาท
– สองกระดูกขากรรไกร (TWO JAWS) ประมาณ    120,000-150,000 บาท

 • ทั้งนี้ราคาผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับการเลือกโรงพยาบาลที่จะทำการผ่าตัดและพักฟื้น
 • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจะจ่ายที่โรงพยาบาลโดยตรงไม่ได้จ่ายที่คลินิกค่ะ

รักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

Blog

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)