ทำไมต้อง..เกี่ยวยาง

จัดฟัน… ทำไมต้องเกี่ยวยาง ?
แล้วการใส่ยางดึงขณะจัดฟันจะช่วยอะไรได้ ?
ทำไมคุณหมอต้องคอยย้ำให้ใส่ยางเกือบตลอดเวลา?
และบางครั้งก็ให้เกี่ยวยางแบบนี้ แต่อีกครั้งก็ให้เปลี่ยนวิธีเกี่ยวยาง ทำไมกันนะ?

วันนี้มีคำตอบมาให้หายสงสัยครับ  รูปแบบของการเกี่ยวยางจัดฟัน
1. อาจแบ่งคร่าว ๆ ได้ 2 แบบ คือการเกี่ยวยางเพื่อช่วยให้ฟันเคลื่อนในแนวราบ (หน้า-หลัง ตามรูปที่ 1 และ 2)
2. การเกี่ยวยางเพื่อช่วยให้ฟันเคลื่อนในแนวดิ่ง (ขึ้น-ลง ตามรูปที่ 3 และ 4)

และเมื่อพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็จะมีตำแหน่งที่ต้องเกี่ยวยางต่าง ๆ กันไป
ซึ่งจะขอยกตัวอย่างรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ดังนี้ครับ (สามารถดูภาพประกอบได้ครับ)

รูปที่ 1 การเกี่ยวยางจากฟันเขี้ยวบนไปยังฟันกรามล่าง ก็เพื่อจะดึงฟันบนไปทางด้านหลัง และผลักฟันล่างไปด้านหน้า (ตามทิศทางลูกศร)
รูปที่ 2 การเกี่ยวยางจากฟันหลังบนมายังฟันเขี้ยวล่าง ก็จะกลับกันกับรูปที่ 1 คือเพื่อจะดันฟันบนไปทางด้านหน้าและดังฟันล่างมาด้านหลัง (ตามทิศทางลูกศร)

ส่วนการเกี่ยวยางแบบในรูปที่ 3 และ 4 นั้น จะเป็นการเกี่ยวยางเพื่อหวังให้ฟันสบกันได้ดีขึ้น โดยทิศทางของแรงดึงจะเป็นการดึงฟันบนกับฟันล่างเข้าหากัน  โดยอาจจะเกี่ยวยางเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม หรือแบบอื่น ๆ ตามแต่คุณหมอจะแนะนำครับ

การเกี่ยวยางในการจัดฟันนั้น เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาครับ คือเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายาม และความร่วมมืออย่างสูงจากผู้ป่วยจัดฟัน ซี่งการเกี่ยวยางจะให้ผลดีนั้น ควรจะต้องเกี่ยวยางต่อเนื่องอย่างน้อย 18 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของแรงที่จะเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่เหมาะสม และก็จะช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น ในทางตรงกันข้าม ทุกครั้งที่คุณหยุดเกี่ยวยาง ก็เหมือนปล่อยให้ครกไหลลงมาตามเนิน และจะต้องเสียเวลาและความพยายามเพิ่มขึ้นในการที่จะไปสู่จุดเดิมหรือจุดที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิมครับ

ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว เมื่อคุณหมอแนะนำให้เกี่ยวยางจัดฟัน ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับมันและกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะครับ เพื่อการรักษาจัดฟันที่ราบรื่น ในเวลาอันเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยจัดฟันเองครับ


แปลโดย หมอจัดฟันไทย
ดัดแปลงจากบทความ Rubber Bands: Not Just Orthodontic Torture โดย Dr. Christian Groth

ที่มา

วิธีแปรงฟัน…สำหรับคน ‘จัดฟัน’

กำลังจัดฟันอยู่ควรแปรงฟันอย่างไร ถึงจะช่วยดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงตลอดการจัดฟัน เพื่อผลลัพธ์หลังการจัดฟัน ที่นอกจากฟันเรียงตัวสวยงาม การบดเคี้ยวอาหารทำได้ดีขึ้น ยังมีสุขภาพช่องปากที่ดีอีกด้วย

ลองเช็ดกันดูนะคะว่า ตัวเราเองแปรงฟันได้ดีและถูกต้องอยู่หรือเปล่า ถ้ายังแนะนำให้ทำตามวิธีในรูป เพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่คุ้มค่า หลังจากจัดฟันมานานหลายเดือนนะคะ

ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจำเป็นหรือสมควรต้องจัดฟันหรือไม่ ?  

วันนี้แอดมินมีข้อสังเกตเบื้องต้นของลักษณะฟันที่ควรต้องจัดฟันมาแนะนำค่ะ

1. ฟันยื่น (Protruded)

กรณีฟันยื่นมาก คือลักษณะที่ฟันหน้าบนยื่นมาทางด้านหน้ามากกว่าปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีริมฝีปากอูม หรือริมฝีปากปิดกันไม่มิด ทำให้เสียบุคลิกภาพ นอกจากนี้เวลาประสบอุบัติเหตุ จะเกิดอันตรายกับฟันและกระดูกเบ้าฟันได้ง่าย

สำหรับผู้ป่วยที่มีการสบฟันหลังปกติแต่ฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการสบฟันมากนัก แต่ผู้ป่วยต้องการได้รับการจัดฟัน อาจเนื่องมาจากขาดความไม่มั่นใจในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟันโดยการจัดฟัน จะทำให้ตำแหน่งของริมฝีปากเปลี่ยนไป ทำให้ยิ้มได้สวยและมั่นใจมากขึ้น

2. ฟันซ้อนเก (Crowding)

ฟันซ้อนเกมาก คือ การเรียงตัวของฟันในขากรรไกรซ้อนกันไม่เป็นระเบียบในปริมาณมาก ควรได้รับการรักษาโดยการจัดฟัน เพื่อจะได้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายมากขึ้น สามารถลดการสะสมคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลาย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีฟันซ้อนเกเล็กน้อย อยากมีรอยยิ้มที่สวยขึ้น เสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ สามารถเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน

3. ฟันสบลึก (Deepbite)

ฟันสบลึก ลักษณะฟันหน้าบนสบคร่อมฟันหน้าล่างมากกว่าปกติ ถ้าไม่ทำการรักษาจะทำให้ขากรรไกรล่างเจริญน้อยกว่าปกติ และเกิดการบาดเจ็บที่เหงือกด้านเพดานของฟันหน้าบน เนื่องจากฟันหน้าล่างสบกระแทก

4. ฟันสบเปิด (Openbite)

ฟันสบเปิด ลักษณะฟันหน้าบนและล่างเปิดห่างจากกันขณะสบฟัน ถ้าไม่ทำการรักษาอาจทำให้การตัดอาหารไม่ขาด ออกเสียงไม่ชัดเจน มีลักษณะการกลืนที่ผิดปกติ และเกิดการพัฒนาใบหน้าในแนวดิ่งมากกว่าปกติ กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติโดยด่วน

5. ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift)

ลักษณะของฟันซี่ตรงกลางนั้นจะไม่ตรงกัน เป็นลักษณะของฟันหลังที่มีการสบไขว้ร่วมกับขากรรไกร โดยพบเกิดมากบริเวณฟันเขี้ยว ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ การดูดนิ้ว การดูดหัวนมปลอม การสบสะดุด เป็นต้น จนทำให้เกิดการเอียงเบนของขากรรไกรล่างไปด้านหน้าหรือด้านข้าง การเบนเอียงของขากรรไกรล่างไปด้านข้างมีผลทำให้เส้นกึ่งกลางของฟันเบนเอียงไปด้วย กระดูกขากรรไกรรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมดุล และคางเอียงไปด้านของฟันสบ จนมีผลทำให้ใบหน้ามีรูปร่างไม่สมดุล คนไข้จะรู้สึกหน้าเบี้ยว

6. ฟันกัดคร่อม (Crossbite)

ลักษณะฟันหน้าสบคร่อมฟันหน้าบน คือ ลักษณะที่ฟันหน้าล่างซี่เดียว หรือหลายซี่สบคร่อมฟันหน้าบน ถ้าไม่ทำการรักษาจะทำให้ขากรรไกรเจริญผิดปกติ เช่น ขากรรไกรบนถูกจำกัดการเจริญเติบโตในขณะที่ขากรรไกรล่างเติบโตได้ ทำให้เกิดลักษณะใบหน้าเว้า และอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ข้อต่อขากรรไกรได้

7. ฟันห่าง (Spacing)

ฟันห่าง คือลักษณะที่ด้านข้างของฟันซี่หนึ่งไม่สัมผัสกับด้านข้างของฟันซี่ที่อยู่ถัดไป ทำให้เกิดช่องห่างระหว่างฟัน ทำให้พูดไม่ชัด เวลาพูดมีน้ำลายกระเด็น เสียบุคลิกภาพ

ดูแล้วเป็นไงกันบ้าง มีใครลักษณะฟันเหมือนในนี้หรือเปล่า หรือต้องการจัดฟัน ถ้ามีโอกาส แนะนำให้เข้ามาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันก่อนนะคะ ว่าเราสมควรที่จะจัดฟันหรือเปล่า

ที่มา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ; https://joo.gl/MizKF

ซัมเมอร์นี้ ใส่ยางโทนสีไหนดี ?

มาอัพเดตโทนสีที่กำลังมาแรงในช่วง Summer ไว้เป็นไอเดียในการเลือกสียางให้ปังสุดๆนี้กับเรา …โทนสีไหนโดนใจน่าเอาไปใช้สุดแคปไว้เลยยย

1. Meadowlark : โทนสีเหลืองแสนสดใสที่สามารถสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานได้ตลอดเวลา สีที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าใส่แล้วฟันจะเหลือง แต่ถ้าลองเอามาจับคู่กับสีฟ้า ส้ม ชมพู โทนสีอ่อนที่ตัดกัน ก็สามารถสร้างลูกเล่นและเพิ่มความสนุกสนานรับซัมเมอร์ให้เท่ไม่เบา

2. Little Boy Blue : โทนสีฟ้าเด็กน้อยที่ไม่ได้เป็นของเด็กน้อยอีกต่อไป เพราะสีเฉดนี้กำลังได้รับความนิยมและเป็นสีหลักบนเสื้อผ้าของคนทั่วโลก..และยังเป็นโทนสียางที่คนส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้วนๆไปเกือบทุกๆเดือน เรียกได้ว่าถ้าจัดอันดับความฮิต อันดับต้นๆคงต้องยกให้สีไปเลย …
 

3. Cherry Tomato : โทนสีแดงยังคงเป็นเฉดสีที่ร้อนแรงไม่ว่าซีซั่นไหนๆ โดยใน Spring/Summer 2018 สีแดง Cherry Tomato มาแรงที่สุด ..และยางโทนสีนี้ยังช่วยให้ขับให้ฟันดูขาวกว่าเดิม พลาดไม่ได้ที่จะลองเปลี่ยนมาใช้สีนี้สักครั้งดูน๊าา

4. Blooming Dahlia : โทนสีชมพูพีชแสนหวานอมเปรี้ยว…. สาวหวานต้องยอมกับสีนี้จริงๆ ใส่ยางโทนสีนี้แล้วลุคคุณหนูน่ากอดเพิ่มขึ้นไปอีก หวานแว๋วรับซัมเมอร์อีกสีที่ควรแคปเลยค่าา

5.  Arcadia : โทนสีเขียวอัญมณีสะอาดตา ให้ทั้งความสดชื่นและเรโทร…โทนนี้ช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆรู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียด ความตื่นตระหนกและความวิตกกังวลลงไปค่ะ ถือว่าเป็นอีกโทนสีที่คนมักคิดว่าใส่แล้ว จะเหมือนผักติดฟันรึเปล่า แต่ถ้าลองจับคู่ใส่กับสีอื่นหรือไล่ระดับสีดู ก็ทำให้ดูดีและแปลกตาไปอีกแบบนะคะ

6. Russet Orange โทนสีส้มแสดงออกถึงความสดใสท้าแดดเมืองไทยไปอีก โทนสีนี้นอกจากช่วยกระตุ้นพลังงานและความสดชื่น ยังสื่อไปถึงสุขภาพที่ดี เฉกเช่นความฉ่ำสมบูรณ์ของผลส้มอีกด้วย เริศอะ

ชาวจัดฟัน ควรใช้ถ้าไม่อยากฟันผุ

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีคำแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันในขณะจัดฟันง่ายๆมาฝากกันค่ะ

เพราะปัญหาใหญ่สุดๆ ของคนจัดฟันก็คือเศษผัก เนื้อ หรือขนมนมเนยมักจะไปติดอยู่ตามใต้ลวดจัดฟันบ้าง ซอกฟันบ้าง และแปรงสีฟันปกติไม่สามารถช่วยกำจัดเศษอาหารเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาฟันผุ และคราบหินปูนตามมา จึงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆที่จะช่วยด้วยนั่นเอง

• แปรงจัดฟัน •

ลักษณะขนแปรงที่ไม่เท่ากัน หน้าตัดเป็นรูปตัววี เพื่อเวลาวางที่ฟันมันจะรับกับตัวแบร็คเก็ตที่ติดอยู่ สามารถทำความสะอาดบริเวณเส้นลวดได้ดีทีเดียว

• ไหมขัดฟัน •

ประโยชน์ของมันที่ต่างจากแปรงซอกฟันก็คือ มันซอกซอนไปตามร่องเหงือกได้ดีสุดๆ

• แปรงซอกฟัน  •

ใช้ทำความสะอาดบริเวณขอบด้านข้างของแบร็คเก็ต และบริเวณที่แปรงสีฟันไม่สามารถช่วยทะลุทะลวงได้ และเนื่องจากตัวลวดมันอ่อนนี่เอง จึงใช้ซอกซอนตามจุดที่เศษอาหารติดได้ดั่งใจ

นอกจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้สม่ำเสมอ การไปตามนัดที่ทันตแพทย์จัดฟันนัด ยังเป็นการป้องกันปัญหาของสุขภาพฟันอื่นๆที่อาจตามมาได้อีกด้วย เพราะนอกจากจัดฟันให้ฟันเรียงสวยแล้ว สุขภาพในช่องปากก็ต้องดีตามไปด้วยนะคะ 

เรื่องของ’เชน’ (Power Chain) ที่คนจัดฟันควรรู้

จริงๆ “เชน” สำหรับทันตกรรมจัดฟัน คืออะไรน้า ?
มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดฟันของเราไปถึงจุดมุ่งหมายผ่านรูปภาพและคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้กันค่ะ

รู้ไหมว่าเชนคืออะไร ?

เชน (Power Chain) คือเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน ที่ทันตแพทย์จัดฟันจะใช้ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้

ไม่ใช่แค่เชนนะคะที่จะทำให้ฟันเคลื่อน

การจัดฟันเป็นเรื่องของแรง อาจมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ ซึ่งแรงมาจากเครื่องมือทุกชิ่นที่ติดอยุ่ในปาก ไม่ว่าจะเป็น แบร็กเก็ต โอริง เชน ลวด รวมทั้งตำแหน่งของเครื่องมือ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ควบคุมทิศทางของแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน

‘ เชน ‘ ไม่ใช่เรื่องของความสวยงาม

การติดเครื่องมือจัดฟัน มีจุดประสงค์เพื่อ รักษาความผิดปกติของการสบฟันค่ะ ไม่ได้ติดเพื่อเพิ่มความสวยงาม อุปกรณ์ในช่องปากทุกชิ้นล้วนสำคัญและได้รับการวางแผนจากทันตแพทย์จัดฟันเรียบร้อยแล้วค่ะ

เพิ่งติดเครื่องมือมา ใส่เชนเลยได้ไหม ?

เชน ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะ โดยทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ในการรักษาหรือไม่ เพราะหากให้บุคคลที่ไม่ใช่ ทันตแพทย์จัดฟัน ใส่ให้ ผลที่ได้คือ ฟันเรียงตัวผิดรูป ซึ่งอาจจะรักษากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยาก เหมือนดังรูปข้างล่าง น่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะ

เห็นเพื่อนใส่ ‘เชน’ แล้วอยากใส่บ้าง

การที่จะใส่เชนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความผิดปกติในการสบฟันของแต่ละคน และการวางแผนของทันตแพทย์จัดฟัน บางคนจำเป็นต้องใส่เยอะ บางคนไม่จำเป็นต้องใส่เลย ถ้าหากมีความร่วมมือในการปฎิบัติตามที่มันตแพทย์จัดฟันแนะนำ ผลที่ออกมาก็คือ การบดเคียวที่ดีขึ้น การดูแลสุขภาพช่องปากง่ายขึ้น รวมถึง ฟันเรียงตัวสวยงาม

จัดฟันแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด

  • ปัจจุบันเครื่องมือจัดฟันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลื่อนลงดูกันค่ะ เพื่อเลือกเครื่องมือจัดฟันที่เหมาะสมกับความต้องการของเราที่สุดกันค่ะ 

 

 

5 ข้อควรรู้ก่อนจัดฟัน

ก่อนจัดฟัน แน่นอนค่ะว่าคำถามแรกๆของทุกคน คือ จะเลือกคลินิกไหนดี เลือกคุณหมอท่านไหนดี เพราะการจัดฟันส่งผลถึงสุขภาพช่องปาก ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหาร และบุคลิคภาพที่ดีของเรา วันนี้เราเลยมีข้อแนะนำดีๆที่ควรทำความเข้าใจ และควรทำก่อนตัดสินใจจัดฟันกับที่ไหน  มาดูกันเลยค่า

9 ขั้นตอนการจัดฟัน

หากใครสนใจที่จะจัดฟันแต่ยังรู้สึกลังเลอยู่ เรามาทำความรู้จักกับ 9 ขั้นตอนของการจัดฟันกันก่อนนะคะ


1 2

Search

+
error: Content is protected !!