โรคปริทันต์

เป็นโรคที่มีการทำลายอวัยวะรอบตัวฟันได้แก่ เหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน และเอ็นยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟัน การทำลายอวัยวะรอบตัวฟันดังกล่าว หากมีการสูญเสียไปแล้วจะเป็นการสูญเสียที่ถาวรไม่สามารถกลับคืนมาได้ ลองนึกภาพหากเราสูญเสียสิ่งที่ยึดจับตัวฟันไปแล้ว ฟันนั้นก็จะไม่สามารถอยู่ในช่องปากได้อย่างแข็งแรง อาจมีการโยก หรือต้องถอนฟันไป ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยมีอาการปวดเลย

การทำลายของอวัยวะปริทันต์มักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพออายุมากจึงมักพบฟันโยกเป็นหนอง แล้วต้องมาถอนฟันและใส่ฟันปลอม เราลองมาดูข้อสังเกต อาการของโรคตั้งแต่เริ่มต้น  เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองและตัดสินใจมาพบทันตแพทย์ เพื่อป้องกันฟันให้อยู่กับเราได้นานที่สุด

อาการของเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

  • เหงือกมีสีแดง บวม เหงือกไม่รัดแน่นคอฟันและเลือดออกง่าย (เหงือกปกติควรมีสีชมพูซีด รัดแน่นคอฟัน  และแปรงฟันเลือดไม่ออก)
  • อาจเห็นตัวฟันยาวมากกว่าเดิมเพราะมีเหงือกร่น
  • มีฟันโยก
  • มีกลิ่นปาก
  • มีอาการไม่สบายปาก ระคายเคืองเหงือก หรือมีอาการปวดรำคาญ
  • หากเป็นมากมีร่องเหงือกลึก  อาจมีหนองที่เหงือกเป็นๆ หายๆ ได้

ระดับความรุนแรงของโรคเหงือก

AdobeStock_107849997__1519175579_50960
UntitleJKHKHd-1
2
5
6

เหงือกปกติ : เหงือกปกติจะมีลักษณะแน่น ขอบบางแนบกับคอฟัน มีสีชมพูอ่อนหรือสีคล้ำตามสีผิว ปกคลุมถึงคอฟัน และมีร่องฟันตื้น ๆ โดยรอบลึกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร

โรคเหงือกอักเสบ : อาการอักเสบของเหงือกที่เกิดจากคราบแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก  อาจมีการเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย

โรคปริทันต์ : ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนจะเข้ามาสะสม การรักษาและการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายได้

โรคปริทนต์ขั้นรุนแรง : ในระยะสุดท้ายนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว และทำให้ฟันโยก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคี้ยว ถ้าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงที อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด

การป้องกันโรค

เนื่องจากสาเหตุหลักของโรคคือ เชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่เกาะอยู่บนตัวฟัน ซึ่งจะสามารถเกาะได้แน่นขึ้น  และก่อโรคได้ง่ายขึ้นหากมีหินปูนเป็นที่อยู่อาศัย  เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทพญ.มินตรา นาคธร

ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

  • การดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดทุกวันด้วยการแปรงฟัน

  • ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ

  • หมั่นเข้าไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี