มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่คลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น (update)

มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาทำฟันที่ คลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น ด้วยมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานที่ทำฟันตามมาตรฐานสำนักงานสาธารณสุข

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางคลินิกทันตกรรมบิ๊กเม้าท์เท็น ได้มีมาตรการคัดกรอง ป้องกัน และได้ปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศในห้องตรวจมาตั้งแต่ช่วงการระบาดปีที่แล้ว และด้วยการระบาดรอบนี้ ทางคลินิกได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามารับบริการ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่อย่างสุงสุด จึงได้เพิ่มมาตรการพิเศษจากระบบมาตรฐาน ดังนี้

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

1. ก่อนวันนัดหมาย – มีการคัดกรองผู้รับบริการทุกท่านผ่านทางไลน์และทางโทรศัพท์ โดยให้ผู้รับบริการทุกท่านประเมินความเสี่ยงของตนเองและสอบถามอีกครั้ง
วันที่เข้ามารับบริการ – มีการคัดกรอบอีกรอบ โดยการให้คนไข้กรอกแบบคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง อาการเสี่ยงของ COVID-19 เป็นต้น รวมถึงให้เซ็นรับรองว่าได้ให้ข้อมูลตามจริง  และจะต้องยื่นข้อมูลทั้งหมดให้ทันตแพทย์พิจารณาก่อนรับบริการทุกครั้ง
2. มีเจลแอลกอฮอล์หน้าคลินิก บริการผู้รับบริการทุกท่านก่อนเข้ามาในบริเวณคลินิก
3. จำกัดจำนวนผู้รับบริการ เพื่อลดความหนาแน่น โดยแนะนำญาติหรือผู้ติดตาม นั่งรอในรถ รวมถึงเน้นย้ำผู้รับบริการให้มาตรงตามเวลานัดหมาย เพื่อลดโอกาสการพบปะ และลดจำนวนคนนั่งรอ
4. เน้นย้ำให้ผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในคลินิก
5. มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการรักษา
6. จัดให้มีการอมน้ำยาบ้วยปากฆ่าเชื้อโรคนาน  30-60 วินาที เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนการทุกฟันทุกกรณี

มาตรการของทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากร

1. มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิของทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรทุกวันก่อนเริ่มเปิดให้บริการ
2. มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องการตนเองส่วนบุคคล (PPE) โดยทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ สวมใส่ หมวก แว่นตา ผ้าปิดหน้า หน้ากากอนามัย ชุดคลุม ถุงมือ
3. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
4. ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการในห้องตรวจ และบริเวณที่นั่งรอ

1. เพิ่มความถี่ในการเช็ดฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่สัมผัสบ่อย
2. ทางคลินิกยังได้ติดตั้งระบบระบายอากาศ หมุนเวียนและถ่ายเทอากาศตามมาตรการของทางสาธารณสุข
3. มีการฆ่าเชื้อในห้องตรวจทุกห้อง ด้วยเครื่องอบโอโซนคุณภาพสูง
4. กรองอากาศบริสุทธ์ โดยจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศบริเวณที่นั่งรอ และในห้องตรวจทุกห้อง
5. เพิ่มจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ตรงบริเวณเคาน์เตอร์เพื่อเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการทำความสะอาดหลังสัมผัสสิ่งของ
6. อุปกรณ์ทันตกรรม ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบไอน้ำและแรงดันสูง (Autoclave)
7. เก้าอี้ทันตกรรม ผ่านการทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานกับผู้รับบริการทุกเคส

ทั้งนี้ทางคลินิกจะทำการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านไว้วางใจกับมาตรการของทางคลินิก และขอความร่วมมือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมาค่ะ
 

Search

+
error: Content is protected !!